KURS JĘZYKA POLSKIEGO / COURS DE POLONAIS
Dodane przez adriannah dnia Czerwiec 28 2016 14:53:40
W nadchodzącym roku szkolnym stowarzyszenie JELPFT Nantes ponownie organizuje kurs języka polskiego na poziomie podstawowym i zaawansowanym.
L'association JELPFT Nantes organisera l'année prochaine encore des cours de polonais, de niveau débutant et perfectionnement.

Rozszerzona zawartość newsa

W nadchodzącym roku szkolnym stowarzyszenie JELPFT Nantes ponownie organizuje kurs języka polskiego na poziomie podstawowym i zaawansowanym.
L'association JELPFT Nantes organisera l'année prochaine encore des cours de polonais, de niveau débutant et perfectionnement.


Lekcje rozpoczną się na końcu października, będą się odbywać we wtorkowe wieczory, od godz. 18h15.
Ilość spotkań i grup zaawansowania zależna jest od liczby uczniów. Lekcje prowadzi Barbara Praud.
Cena: 220 euro + 20 euro składki na rzecz stowarzyszenia, za 20 do 25 lekcji.
Adres: 39 rue Félix Thomas, salle E, Nantes.
Wszystkie dodatkowe informacje tutaj: JELPFT
Dane kontaktowe: Barbara (Basia) Praud, basia.kowalczyk3@wp.pl, tel. 02 40 89 65 10
lub Yann Praud, tel. 06 81 73 45 87.


Les cours se dérouleront à partir du fin octobre, le mardi à 18h15.
Le nombre de cours et le nombre de niveaux de cours seront fonction du nombre d'élèves.
Prix: 220 euros + 20 euros de cotisation à l'association, pour 20 à 25 cours.
Adresse: 39 rue Félix Thomas, salle E, Nantes.
Vous trouverez également toute information ici : JELPFT
N'hésitez pas à contacter: Barbara (Basia) Praud, basia.kowalczyk3@wp.pl, tel. 02 40 89 65 10
ou Yann Praud, tel. 06 81 73 45 87.


(map)